Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Residus

Àrees d’Emergència

Les àrees d’emergència són 11 punts de recollida, amb control d’accés mitjançant targeta d’identificació d’usuari.

Les àrees d’emergència són d’ús extraordinari per aquells usuaris domèstics que tenen el seu habitatge situat dins les zones amb servei de recollida Porta a Porta.

Les àrees d’emergència disposen de contenidors de recollida selectiva per les 5 fraccions de residus domèstics (resta, vidre, envasos, orgànica i paper/cartró) i contenidors per 2 fraccions de residus especials (poda i roba usada):És molt important fer un ús responsable d’aquestes àrees d’emergència i dipositar els residus separats correctament.

L’article 36 de l’Ordenança Municipal de Recollida de Residus del Municipi de Begur estableix un règim sancionador amb multes de 120 € fins a 1.500 € per les infraccions següents:


Dipositar els residus al contenidor que no correspon

Deixar voluminosos, electrodomèstics o altres elements que s’han de dipositar a la deixalleria municipal

Abocar residus a la via pública o al medi natural

Deixar restes vegetals provinents d’activitats professionals

 

A continuació podeu descarregar-vos el mapa amb la localització de les àrees d’emergència:

Mapa àrees d’emergència (Català)

Mapa àrees d’emergència (Espanyol)

Mapa àrees d’emergència (Francès)

Mapes àrees d’emergència (Anglès)

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Jordi González
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Cristina Ruiz
Personal de suport: Manel Ponce