Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Civiwaste

Porta a Porta de restes vegetals

Aquest servei especial recull dos tipus de residus provinents de les restes vegetals:

a) Residus vegetals petits, no llenyosos i tous (gespa del jardí, pinassa, flors seques, fullaraca,…). En aquest cas, abans d’utilitzar el servei recollida cal posar-se en contacte amb l’Àrea de Medi Ambient per sol·licitar el cubell de fracció vegetal.

b) Residus vegetals grans, llenyosos i durs (poda d’arbres i arbustos, branques,…). Aquests residus es treuen a la via pública lligats amb un farcell, sense la necessitat d’utilitzar cubell.

El procediment per tal de sol·licitar el servei és el següent:

1. Seleccionar la icona de les tres línies horitzontals situades a la part superior esquerra de la pantalla:

2. Dins l’apartat de Sol·licituds heu de Seleccionar l’opció “Recollida restes vegetals”.

3. En funció del tipus de residu haureu d’escollir entre les opcions següents:

– CONTENIDOR 240L
– FARCELL BRANQUES

4. Haureu de fer una fotografia de la part frontal del cubell (en el cas de restes vegetals toves) o bé una fotografia del farcell (en el cas de restes vegetals llenyoses). A continuació seleccionar l’opció “Ok” per enviar la sol·licitud i “continuar” per tornar al menú principal.

Us apareixerà una nova notificació a la safata d’entrada de l’aplicació. Per tal d’accedir a la notificació cal seleccionar la icona de la safata situada a la part superior dreta de la pantalla:

Aquesta notificació us advertirà que la vostra sol·licitud ha estat programada i que heu de revisar el correu electrònic. En un termini de temps de 48 hores aproximadament l’Àrea de Medi Ambient us enviarà un correu electrònic indicant la data del servei de recollida.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Jordi González
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Cristina Ruiz
Personal de suport: Manel Ponce