Residus

Deixalleria

El municipi de Begur disposa de dos serveis de deixalleria destinats tan als usuaris domèstics com a les activitats econòmiques: la deixalleria municipal de Begur i la deixalleria mòbil d’Esclanyà. Per tal d’accedir a la deixalleria és imprescindible portar la targeta d’identificació d’usuari.

Deixalleria municipal de Begur

Horari en temporada baixa (16 de setembre – 14 de juny):

– De dilluns a dissabte de 8:30h a 13:00h
– De dimecres a divendres de 14:30h a 18:00h.

Horari en temporada alta (15 de juny – 15 de setembre):

– De dilluns a dissabte de 8:30h a 13:00h
– De dimecres a divendres de 15:30h a 19:00h.

A continuació s’indiquen els dies festius, els quals la deixalleria romandrà tancada:

 • 1 , 6 de gener
 • Divendres Sant, Pasqua Florida
 • 1 de maig
 • 6 de juny
 • 24, 29 de juny
 • 15 agost
 • 11, 19 de setembre
 • 12 octubre
 • 1 de novembre
 • 6,8  de desembre
 • 24, 25, 26, 31 de desembre

Deixalleria mòbil d’Esclanyà

L’horari de la deixalleria mòbil d’Esclanyà és els primers dissabtes de cada mensualitat de les 10:00 a les 13:00.

Normativa d’accés a la deixalleria

a) Identifiqueu-vos amb la targeta d’accés
b) Respecteu les normes i indicacions de circulació dins la deixalleria
c) Dirigiu-vos al responsable de la deixalleria en entrar
d) Compliu les indicacions que us facin els operaris de la deixalleria
e) No es permet fumar dins el recinte
f) No es permet l’entrada a menors no acompanyats per adults
g) No es permet deixar residus o materials fora del recinte de la deixalleria
h) Els envasos dels productes considerats especials s’han de lliurar a l’encarregat.
i) En cas de vessament d’algun producte cal avisar l’encarregat
j) No es permet barrejar diferents materials
k) No es permet manipular objectes tallants o punxants sense guants

Residus admesos

-Pneumàtics
-Bateries i piles
-Cables elèctrics
-Cartutxos de tinta i tòner
-CD-DVD-Disquets i cintes de vídeo
-Extintors i butans
-Càpsules de cafè
-Ferralla
-Ferralla electrònica
-Fitosanitaris i envasos usats
-Runa
-Làmpades i fluorescents
-Medicaments i cosmètica
-Escombraries domèstiques
-Fracció orgànica
-Paper i cartró
-Envasos de vidres
-Vidre pla
-Envasos de plàstic, llaunes i brics
-Mobles vells
-Roba i calçat
-Restes de poda
-Fusta
-Grans electrodomèstics
-Frigorífics i altres aparells amb equips de fred
-Olis minerals i vegetals
-Filtres d’oli
-Comburents
-Pintures, vernissos, coles i dissolvents
-Aerosols
-Àcids
-Bases
-Radiografies
-Fitosanitaris
-Agulles i objectes punxants
-Reactius de laboratori

Residus NO admesos

– Amiant (Uralita)
– Enderrocs
– Residus hospitalaris
– Vehicles en desús
– Residus ramaders o agrícoles produïts en fase d’explotació

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Jordi González
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Cristina Ruiz
Personal de suport: Manel Ponce