Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Residus

Porta a Porta (PaP)

Què és el Porta a Porta ?

La recollida selectiva Porta a Porta consisteix en lliurar els residus (prèviament separats per fraccions) al servei municipal de recollida davant la porta de casa, en uns dies i hores determinats segons el tipus de fracció.

Quins beneficis comporta ?

– Retirada de contenidors de la via pública
– Reducció de la fracció resta i disminució de la despesa de l’abocador
– Evitar futurs increments de la taxa d’escombraries
– Afavorir la qualitat ambiental de l’entorn i guanyar espais més nets
– Aplicació de taxes individualitzades en un futur
– Recollida més propera i còmoda
– Assolir alts nivells de separació de residus

Història

El Porta a Porta al municipi de Begur ja ve de lluny. Era el sistema que s’utilitzava abans per recollir les escombraries; moltes cases encara conserven els ganxos a les façanes on es penjaven les bosses que es recollien amb el carro. Aquest sistema es va abandonar quan es van instal·lar els contenidors a la via pública.

El sistema de recollida Porta a Porta domèstic actual va començar el dia 1 de febrer de 2017 en els sectors del municipi amb major població de primera residència. Al llarg del 2017 i 2018 aquest model es va estendre a pràcticament la totalitat del municipi tan pels usuaris domèstics com per les activitats econòmiques.

Resultats

Abans del 2017 el nivell de recollida selectiva del municipi de Begur es situava al voltant del 34%. Amb la implementació del sistema de recollida Porta a Porta el nivell de separació de residus han augmentat cada any.

Aquest fet ens ha permès assolir amb escreix els objectius establerts a la Unió Europea per l’any 2020.

 

Usuaris domèstics Activitats econòmiques

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Jordi González
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Cristina Ruiz
Personal de suport: Manel Ponce