Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Porta a Porta (PaP)

Usuaris domèstics

Els usuaris domèstics son tots aquells veïns i veïnes que disposant d’un habitatge al Terme Municipal de Begur contribueixen a la taxa d’escombraries mitjançant el rebut de l’aigua.

Adhesió al servei

1. Vine a l’Àrea de Medi Ambient (Espai Mas Pinc)


Telèfon de contacte: 872214977
Correu electrònic: pap@begur.cat

2. Porta una factura de l’aigua o el rebut bancari corresponent i t’entregarem els cubells amb tota la informació i les targetes d’identificació d’usuari per accedir a les àrees d’emergència i la deixalleria municipal. Si no pots venir personalment pot venir algú en lloc teu portant la teva factura de l’aigua o rebut bancari corresponent així com les teves dades personals (nom, cognoms, telèfon i correu electrònic)

Calendari i fraccions

Cada dia de 20 a 22h, segons el calendari preestablert, podràs deixar la fracció que toqui dins els cubells davant del teu portal i l’endemà al matí (abans de les 10h) hauràs d’entrar-los de nou a casa.

Els cubells de recollida porta a porta són subministrats per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur. Es tracta d’un cubell multifracció de color taronja, de 40 litres (envasos, paper i vidre) i un cubell multifracció marró amb tapa negra, de 20 litres (FORM i resta); a més s’ofereix un tercer cubell, airejat per dipositar les restes de menjar del dia a dia per la cuina (aquest no s’utilitza per la recollida porta a porta)

Cal remarcar que la compra del cubell multifracció marró (FORM i resta) així com el cubell airejat de la cuina han estat subvencionats per l’Agència de Residus de Catalunya.

Pel que fa als calendaris de recollida, us el podeu descarregar aquí:

Calendari (Català)
Calendari (Espanyol)
Calendari (Anglès)
Calendari (Francès)

Recorda que els dies que faci vent s’ha d’utilitzar un sistema de fixació; a l’Àrea de Medi Ambient us informaran.

Els residus domèstics es poden classificar en 5 fraccions (resta, vidre, envasos, orgànica i paper/cartró). Podeu descarregar-vos la guia de classificació de les diferents fraccions aquí:

Guia de classificació (Català)
Guia de classificació (Espanyol)
Guia de classificació (Anglès)
Guia de classificació (Francès)

Serveis especials de recollida Porta a Porta

A part del servei ordinari de les 5 fraccions també pots sol·licitar 2 tipus de serveis especials Porta a Porta per la fracció de restes vegetals i voluminosos.

a) Les restes vegetals són els residus orgànics d’origen vegetal que es poden degradar biològicament. El servei Porta a Porta recull aquests residus de manera separada en funció de la seva tipologia:

TIPUS DE FRACCIÓ VEGETAL COM S’ENTREGA?
Restes vegetals petites, no llenyoses i toves (gespa del jardí, pinassa, flors seques, fullaraca,…)
Restes vegetals grans, llenyoses i dures (poda d’arbres i
arbustos, branques,…)

 

El cubell per entregar les restes vegetals toves s’ha de sol·licitar a l’àrea de Medi Ambient.

El servei de recollida de voluminosos s’ha de sol·licitar a través de l’aplicació mòbil civiwaste. És un servei de caràcter puntual i concret, per aquells residus que per les seves dimensions no es poden transportar a la deixalleria amb un vehicle d’ús domèstic (taules grans, matalassos, armaris alts, grans electrodomèstics, etc.).

Targetes d’accés a les àrees d’emergència i deixalleria municipal

En qualsevol moment els usuaris domèstics poden sol·licitar la targeta d’identificació d’usuari per accedir a les àrees d’emergència, a la deixalleria municipal i a la deixalleria mòbil d’Esclanyà. Cada usuari podrà disposar de 4 targetes com a màxim, el cost de cada targeta és d’1 euro que es farà efectiu mitjançant el rebut de l’aigua amb excepció de la primera targeta, que és gratuïta.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Jordi González
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Cristina Ruiz
Personal de suport: Manel Ponce