Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Porta a Porta (particulars)

Què és el PaP ?

La recollida selectiva Porta a Porta (PaP) consisteix en lliurar els residus (prèviament separats per fraccions) al servei municipal de recollida davant la porta de casa, en uns dies i hores determinades (veure calendari).

Quins beneficis comporta?

- Evitem futurs increments de la taxa d'escombraries.
- Afavorim la qualitat ambiental de l'entorn i guanyem espais més nets.
- El sistema permet, en un futur, l'aplicació de taxes individualitzades.
- Recollida més propera i còmoda.
- Beneficis ecològics i mediambientals.
- Assoliment d'alts nivells de separació de residus.
- Eliminació de contenidors de la via pública.
- Reduïm la fracció resta i es disminueix la despesa de l'abocador.

Cada dia de 20 a 22h, segons el calendari preestablert, podràs deixar la fracció que toqui dins els cubells de residus davant del teu portal i l'endemà al matí (abans de les 10h) hauràs d'entrar-los de nou a casa.

Recorda que els dies que faci vent s'ha d'utilitzar un sistema de fixació, a l'Àrea de Medi Ambient us informaran.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Nom del Regidor: Pere Feliu Ramiro
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Elisabet Tejero
Personal de suport: Manel Ponce