Residus

Targetes d’identificació d’usuari

Les targetes d’identificació d’usuari serveixen per accedir a les àrees d’emergència i deixalleria. Existeixen 4 tipus d’usuaris amb targetes diferenciades.

Targeta d’usuaris domèstics: accés a àrees d’emergència i deixalleria

En qualsevol moment els usuaris domèstics poden sol·licitar la targeta d’identificació d’usuari per accedir a les àrees d’emergència, i a la deixalleria. Cada usuari podrà disposar de 4 targetes com a màxim, el cost de cada targeta és d’1 euro que es farà efectiu mitjançant el rebut de l’aigua amb excepció de la primera targeta, que és gratuïta. Per tal de sol·licitar la targeta cal portar una factura o rebut de l’aigua a l’Àrea de Medi Ambient.

Targeta d’activitats econòmiques Begur (inclou els autònoms que viuen a Begur): accés a deixalleria

Per tal de sol•licitar la targeta cal adreçar-se a l’Àrea de Medi Ambient aportant les dades de l’empresa (NIF) i/o el rebut de pagament d’autònoms i el número de compte bancari (IBAN).

Targeta d’activitats econòmiques d’altres municipis (inclou els autònoms que viuen en altres municipis): accés a deixalleria

Per tal de sol•licitar la targeta cal adreçar-se a l’Àrea de Medi Ambient aportant les dades de l’empresa (NIF) i/o el rebut de pagament d’autònoms i el número de compte bancari (IBAN).

Targeta d’usuaris Regencós: accés a deixalleria

Per tal de sol•licitar la targeta cal adreçar-se a l’Àrea de Medi Ambient aportant l’últim rebut d’escombraries de l’Ajuntament de Regencós.

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Jordi González
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Cristina Ruiz
Personal de suport: Manel Ponce