Policia Local

La Policia Local forma part dels Cossos de seguretat en l’àmbit local. La seva actuació es basa en el territori local, la feina primordial es garantit els drets i llibertats dels ciutadans, la protecció de les persones, la vigilància i ordenació del trànsit, custòdia d’edificis entre altres i al col·laboració amb els diferents forces i cossos  de seguretat.

Les funcions  de la Policia Local  són les que preveu l’article 53 de Llei Orgànica 2/1986 de 13 de març de Forces i Cossos de Seguretat i les recollides en la pròpia Llei de les policies locals la 16/1991 del 10 de Juliol i totes les altres normes d’aplicació.

 

POLICIA LOCAL 

C/Francesc Forgas, 1 · 17255 Begur
(Baixos de l’Ajuntament de Begur)

Tel. 972 624 200
Fax: 972 622 435
policialocal@begur.cat

 

Regidor de Governació: Rafael Criado
Cap del Cos: Antonio Martínez Gámez (Sotsinspector)