Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Registre d’Entrada / Atenció al Ciutadà

Què és la Seu Electrònica?

La Seu Electrònica existeix per tal de garantir que els ciutadans, empreses i
entitats es puguin relacionar amb l’Administració a traves de mitjans electrònics, d’acord amb l’article 12 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Aquest nou mitjà de comunicació telemàtica ofereix avantatges importants tant als ciutadans com a l’Administració mateixa.

 • Es poden realitzar tràmits les 24 hores, tos els dies de l’any. Entenem per tràmit qualsevol comunicació que es vulgui fer arribar a l’Ajuntament, en forma de instància, escrit, reclamació, proposta, etc…
 • Es pot accedir i consultar a tots els tràmits presentats en nom propi, o com
  a representant d’un altre interessat.
 • Es poden consultar els expedients propis, creats a partir dels tràmits
  presentats, als quals s’estigui relacionat (com a sol·licitant o com a
  representant), i aportar-hi documents, canviar-ne les dades o descarregar els documents relacionats amb l’expedient.
 • Es pot accedir i consultar totes les comunicacions i notificacions
  administratives que l’Ajuntament envia en relació amb els tràmits
  presentats, tant les electròniques com les enviades per correu postal.
 • Accés a la Seu Electrònica.
 • Es pot comprovar la veracitat dels documents emesos per l’Ajuntament.
 • Es pot consultar el tauler d’anuncis.
 • Es pot consultar el portar de la transparència.

REGISTRE D’ENTRADA
ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Plaça de l’Esglèsia, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020
registre@begur.cat

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h.