Serveis Econòmics / Hisenda

És el conjunt de dos serveis administratius de l’Ajuntament (Intervenció i Tresoreria) que té per finalitat dur a terme la gestió i control dels ingressos i cobraments  i les despeses i pagaments de l’Ajuntament.

e-FACT Ordenances Pressupostos
 

HISENDA / SERVEIS ECONÒMICS 
Plaça de l’Església, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020

 

Regidor: Andreu Peñalver

Responsables:
Alicia Carrascosa Vega (Interventora)
acarrascosa@begur.cat

 

Marina Pérez (Tresorera acctal.)
mperez@begur.cat

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h