Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Urbanisme

Què fem a Urbanisme?

Urbanisme, Projectes i Obres, GIS

Què fem?

Planejament i gestió urbanística

 • Informar els expedients de planejament i gestió urbanístics d’iniciativa privada.
 • Redactar els projectes de planejament i gestió urbanística d’iniciativa pública.
 • Tramitar tots els documents urbanístics
 • Contestar i resoldre les al·legacions i recursos presentats
 • Participació en la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres i Medi Ambient
 • Tramitació de llicències d’obres
 • Donar informació sobre la situació urbanística de les finques
 • Tramitar les sol·licituds de llicències d’obres
 • Realitzar els informes tècnics sobre els expedients previs a la concessió, suspensió o denegació.
 • Participar en la Comissió de Patrimoni Municipal a nivell tècnic i administratiu.
 • Fer el requeriment de l’ordenança d’ajuts públics per fer restauració i rehabilitació del patrimoni.

Projectes i obres

 • Informar els expedients de planejament i gestió urbanístics d’iniciativa privada.
 • Redactar els projectes de planejament i gestió urbanística d’iniciativa pública.
 • Tramitar tots els documents urbanístics
 • Contestar i resoldre les al·legacions i recursos presentats
 • Participació en la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres i Medi Ambient
 • Tramitació de llicències d’obres

ÀREA D’URBANISME

Plaça de la Vila, 4 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020 (extensió 1)

 

Regidora: Maite Selva
Arquitecte municipal accidental:
Joan Josep Murgui
Arquitecte tècnic: Daniel Pastor
Tècnic municipal: Arcadi Gafas
Zelador d’obres: Antonio Alonso
Personal administratiu: Marta Arnau
Carmen Aguilera

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

 

urbanisme@begur.cat