9 d’agost: Ple municipal ordinari de l’Ajuntament de Begur

04 ago 2022

L’Ajuntament de Begur celebrarà el dimarts 9 d’agost, a les 20.30 hores, un Ple municipal ordinari.

La sessió tindrà lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

. Informacions d’Alcaldia.

. Aprovació definitiva de la modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector S-21, Montcal 2, per a l’adaptació al Pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDURSNSLG) (EXP. 2196/2021).

. Aprovació definitiva del Projecte executiu del sector d’equipaments de la Font de Baix (EXP. 2000/2020).

. Licitació per a la contractació de les obres d’execució del Projecte del sector d’equipaments de la Font de Baix. Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte. Obertura de la convocatòria de la licitació (EXP. 2317/2022).

. Aprovació inicial de l’expedient 2022/06 de modificació de crèdits del pressupost vigent (EXP. 2224/2022).

. Aprovació inicial de la modificació (3ª) de l’ordenança reguladora de l’edificació (OMRE) (EXP. 2161/2021).

. Moció per a l’aprovació del manifest de l’acord social per a l’amnistia i l’autodeterminació (EXP. 2201/2021).

. Precs i Preguntes.


Categories: Comunicacio