A partir del 3 de maig només es podrà accedir amb targeta a les àrees d’emergència

02 mai 2021

Els dispositius es poden recollir a l’Àrea de Medi Ambient els dilluns i divendres, de 9 a 13 h.

El pròxim 3 de maig l’Ajuntament de Begur, a través de la Regidoria de Medi Ambient, completarà el tancament total i definitiu de les diferents àrees d’emergència que hi ha distribuïdes arreu del municipi. A partir d’aquell dia, qualsevol persona que hagi de fer ús d’aquests espais només hi podrà accedir si compta amb una targeta acreditativa.

Els veïns i veïnes que encara no disposin d’aquesta targeta poden recollir el dispositiu a l’Àrea de Medi Ambient els dilluns i divendres, de 09 a 13 h, portant una factura o rebut d’aigua.

Mentrestant, en el cas dels responsables d’activitats econòmiques, cal recordar que aquests només poden fer ús de la deixalleria municipal i que per a accedir-hi també necessiten presentar la targeta corresponent. En cas de no disposar-ne poden recollir-la a l’Àrea de Medi Ambient els dilluns i divendres de 9 a 13 h, presentant la documentació que s’explica en el següent enllaç.

Per a consultes o per a més informació podeu trucar a l’Àrea de Medi Ambient (872 214 977) o enviar un correu electrònic a l’adreça pap@begur.cat.

Per què es tanquen les àrees d’emergència?

L’Ajuntament de Begur fa una crida als veïns i veïnes a col·laborar i a implicar-se activament en el manteniment i la cura de les àrees d’emergència (AE) amb l’objectiu d’erradicar els abocaments improcedents de residus que s’hi duen a terme. I és que en aquests espais s’hi ha detectat la presència de voluminosos i de diferents elements abandonats que no hi corresponen i que haurien de ser tractats a la deixalleria municipal.

Pere Feliu, regidor de Medi Ambient, assegura que “aquestes actituds incíviques no només dificulten i encareixen el servei de recollida de residus, sinó que malmeten la sostenibilitat del nostre entorn i la imatge del nostre municipi”. Pere Feliu, a més, afegeix que “és responsabilitat de tots i totes fer un bon ús tant de les àrees d’emergència com de la deixalleria municipal”, i avança que des del consistori “seguirem fent pedagogia a tota la nostra població sobre el funcionament del sistema de recollida de residus i adoptarem totes aquelles mesures necessàries per a millorar-ne el seu funcionament, erradicar els abocaments incontrolats, i adaptar el model a les necessitats dels veïns i veïnes”.

En aquesta línia, l’equip de govern també té previst redimensionar les AE i adequar-les tot habilitant nova il·luminació i videovigilància.

Què són les àrees d’emergència?

Les àrees d’emergència -la ubicació de les quals podeu consultar en aquest enllaç– són espais amb contenidors de totes les fraccions destinades a la població que no pugui acollir-se al calendari establert de manera puntual o bé per als residents estacionals. A més, només s’hi poden dipositar els següents residus:

. Paper-cartró

. Envasos

. Matèria orgànica

. Resta

. Restes vegetals

. Roba

Pel que fa als voluminosos, aquests no es poden dipositar en cap cas a les àrees d’emergència i la seva recollida -així com la de la fracció vegetal- s’ha de sol·licitar a través de l’app Civiwaste.


Categories: Medi Ambient