Al contenidor de vidre només s’hi dipositen els envasos de vidre, sense taps ni tapes

23 feb 2021

Al perfil d’Instragram de l’Àrea de Medi Ambient de Begur (@espaimasdenpinc) hi trobareu tota la informació sobre el model de recollida de residus al municipi i consells i recomanacions sobre la correcta gestió dels mateixos.

Evitar la generació d’impropis és clau per a garantir que es fa una correcta gestió i reciclatge dels residus que es dipositen a les àrees d’emergència o a través del servei de recollida porta a porta. Per tot plegat, l’Ajuntament de Begur aposta decididament per a seguir sensibilitzant a la població sobre la necessitat i la importància per al medi ambient i per a l’economia del municipi de dur a terme una òptima separació de les deixalles.

En aquest sentit, des de l’Àrea de Medi Ambient es recorda a tots els veïns i veïnes que als contenidors de vidre només s’hi poden dipositar els envasos de vidre; i que aquests han d’anar sempre sense taps ni tapes. Així, no està permès abocar en aquests contenidors residus com:

. Ceràmica

. Porcellana

. Vidre pla

. Bombetes

. Plàstic

. Suro

. Llaunes

. Ni cartró

Tots aquests residus són impropis i s’han pogut detectar darrerament en alguns contenidors de vidre del municipi. La presència d’aquestes deixalles complica el reciclatge, dificulta que es pugui donar un nou ús al vidre, i a part dels costos mediambientals directes implica un sobrecost econòmic del servei de recollida de residus.

Per a més informació, podeu consultar la secció de Medi Ambient del web de l’Ajuntament, trucar al telèfon 872 214 977, enviar un correu electrònic a l’adreça pap@begur.cat o seguir els perfils del Mas d’en Pinc a Instagram, Facebook i YouTube.


Categories: Medi Ambient