Armacell Iberia, a Begur, eliminarà els gots d’un sol ús i reduirà les ampolles de plàstic

13 set 2019

L’empresa Armacell Iberia, ubicada al Polígon Industrial d’Esclanyà, a Begur, treballa a nivell mediambiental amb l’objectiu d’arribar a l’impacte zero. Per aconseguir-ho ja estan treballant en dos projectes: acabar amb els plàstics d’un sol ús (complint amb la normativa europea de cares al 2021) i reduir els residus a l’abocador.

En aquest sentit, a partir de dilluns, 16 de setembre, amb la celebració de l’Armacell Day (esdeveniment organitzat per la companyia a nivell mundial), s’eliminaran els gots d’un sol ús i les ampolles d’aigua de plàstic, tant de mig litre com litre i mig es reduiran considerablement. El principal propòsit és facilitar més fonts d’aigua perquè tot el personal pugui deixar d’utilitzar les ampolles de plàstic d’un sol ús. Segons dades de l’empresa, l’any 2018 varen consumir 34.000 gots de plàstic d’un sol ús, que varen generar 102 quilos de plàstic. L’empresa ja s’ha marcat deixar de comprar ampolles d’aigua de litres i mig destinades a les oficines amb el nou any. “En definitiva, la nova gestió suposarà que deixem de generar més de 250 quilos de plàstic anuals”, s’afirma des de l’empresa.

Els dos projectes mediambientals s’emmarquen dins els dos grans objectius de l’empresa: reduir els impactes ambientals amb l’optimització de l’energia i el consum d’aigua i reduir els residus segons les 5R (refusar, reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar en forma d’energia). “La visió mediambiental d’Armacell a nivell mundial és promoure un negoci sostenible i elevar la cultura i la sensibilitat de tots els rols amb l’objectiu final d’aconseguir un lloc de treball que sigui respectuós amb el medi ambient”, es recorda des d’Armacell Iberia. El 10 de juliol, ja es van canviar els gots de plàstic de la màquina de cafè del menjador de producció per biodegradables, aconseguint una reducció d’uns 100 quilos de plàstic. Ara ja s’està treballant perquè la màquina doni la opció de poder escollir si vols got pel cafè o si utilitzes el teu propi got, el d’acer inoxidable.

El medi ambient és un dels 12 pilars tècnics del programa de millora continuada de l’empresa per poder millorar el funcionament i la competitivitat de forma constructiva i millorant la forma en què es treballa i opera. El programa, que també compta amb 8 pilars de suport, es coneix a nivell mundial com a WCM (World Class Manufacturing) i que l’empresa l’ha personalitzat, anomenant-lo WAM (Wordclass Armacell Mindset). Cadascun dels 20 pilars està subdividit en 7 nivells, des d’on es passa d’un enfoc reactiu a un de proactiu, passant pel preventiu. “En aquests moments, Armacell Iberia ja està treballant en les passes de l’enfoc preventiu en matèria de medi ambient”, es diu des de l’empresa.

Des de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur s’ha col·laborat en aquesta millora de la gestió dels residus per part de l’empresa Armacell Iberia. S’ha fet entrega de contenidors per la correcta separació de la fracció orgànica i , en conseqüència, s’han reduït el nombre de contenidors de rebuig que tenien.

Com inventors de l’escuma flexible per a l’aïllament d’instal·lacions i proveïdor líder d’escumes tècniques, Armacell desenvolupa solucions tèrmiques, acústiques i mecàniques innovadores i segures que creen valor sostenible per als seus clients. Els productes de Armacell contribueixen significativament a l’eficiència energètica global, marcant la diferència en el món cada dia.