Begur reforça la recollida porta a porta i la neteja viària durant l’estiu

28 jun 2019

El nou govern de l’Ajuntament de Begur ha acordat per junta una sèrie de serveis complementaris de reforç del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans, neteja viària i neteja de platges, que executa l’empresa Innovia Coptalia SAU. Les accions complementàries, fetes a petició del propi Ajuntament, es concreten en cinc mesures, amb un cost econòmic global de 62.788,90 euros. Les cinc accions són: reforç de la neteja viària al nucli antic de Begur (matí), per 11.962,21 euros; servei de repàs de neteja viària al nucli de Begur (tardes), 4.430,73 euros; servei de reforç de neteja viària i platges als nuclis de Sa Riera, Sa Tuna i Fornells, 11.660,76 euros; reforç del servei de recollida PAP de RSU als restaurants ubicats a les platges, amb un servei de recollida extraordinària durant la tarda, 5.527,23 euros, i servei complementari de reforç de tardes del servei de recollida de les àrees d’aportació, 29.207,97 euros.

L’acord municipal es basa en l’informe favorable de l’àrea de Medi Ambient, atesa la necessitat de poder mantenir durant la temporada d’estiu, degut a la previsió de gran afluència de gent, un servei de recollida i neteja en millors condicions, més intensiu i de més durada i amb la intenció d’evitar desbordaments de residus en els punts de recollida i en les àrees d’aportació.

El servei de recollida de residus urbans porta a porta es va iniciar el 2015 amb els grans productors. I a partir del mes de febrer del 2017, el sistema es va començar a aplicar als particulars, complementat amb àrees d’aportació. Al llarg del 2018 es va anar ampliar el porta a porta a particulars, arribant l’1 de juliol del 2018 a cobrir tot el municipi, a excepció de les urbanitzacions Casa de Campo i Ses Costes. Amb l’ampliació del porta a porta es va anar reduïnt les àrees d’aportació, que ara són nou. Al llarg d’aquest any passat, la recollida selectiva al municipi va arribar al 57%.