El Govern inicia la tramitació per accedir a la línia de 993 milions d’euros en ajuts a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de la COVID-19

19 jun 2021

Les sol·licituds es podran presentar a partir de la setmana vinent i fins a finals de mes al Canal Empresa, mitjançant el tràmit d’inscripció prèvia.

El DOGC ha publicat l’Ordre del Departament d’Economia i Hisenda que posa en marxa la tramitació per accedir a la línia d’ajuts extraordinaris directes de 993 milions d’euros destinats a empreses i autònoms que s’han vist afectats econòmicament per la pandèmia de la Covid-19. E

L’objectiu d’aquesta línia és cobrir els deutes pendents amb proveïdors, amb entitats financeres i el pagament de deutes derivats dels costos fixos. Aquests deutes han d’haver meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedir de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Els beneficiaris de la línia, podran ser empreses i treballadors autònoms d’un total de 191 sectors econòmics (inclosos en els CNAE-2009) que hagin realitzat l’activitat econòmica durant els darrers dos anys i continuïn el 2021, i que el 2020 hagin declarat un descens del volum anual d’operacions de més d’un 30% de la seva activitat, respecte a l’exercici anterior. Les empreses beneficiàries hauran de tenir la residència fiscal a Catalunya, excepte aquelles que tinguin una facturació superior, que poden presentar les sol·licituds, d’acord amb la normativa estatal, en diverses comunitats autònomes.

La sol·licitud dels ajuts es farà a través del tràmit d’inscripció prèvia, en el marc del Decret Llei 46/2020, de 24 de novembre que regula el règim dels ajuts extraordinari concedits en la situació excepcional de pandèmia. La voluntat és facilitar els tràmits als interessats i disposar de la informació necessària per poder atorgar i pagar els ajuts de la forma més òptima i ràpida possible. Això vol dir que les persones o empreses interessades i possibles beneficiàries que compleixin amb els requisits mínims que preveu la línia, podran omplir un formulari per inscriure’s abans que es publiquin les bases reguladores i la convocatòria dels ajuts. La inscripció prèvia, però, no dona preferència en l’atorgament de l’ajut. Segons l’Ordre, la presentació del formulari d’inscripció prèvia permet al departament d’Economia i Hisenda verificar amb l’AEAT les dades necessàries per autoritzar l’ajut.

El formulari d’inscripció prèvia, disponible al portal corporatiu del Canal Empresa , es podrà presentar a partir de la setmana vinent i fins al 30 de juny. Al portal Tràmits gencat també es pot trobar informació detallada sobre l’obtenció dels sistemes d’identificació i signatura electrònica necessaris per poder tramitar la sol·licitud.


Categories: Promocio Economica