Iniciades les obres per acabar amb el carrer de la Font de Baix de Begur com a barrera arquitectònica

12 abr 2018

El carrer de la Font de Baix de Begur, que connecta un dels principals aparcaments amb el nucli antic, deixarà de ser ben aviat una barrera arquitectònica. Això serà possible després que s’hagin iniciat les obres de reforma del passadís amb diverses escales que va des del mateix carrer fins a l’avinguda Onze de Setembre, que és el vial d’entrada al nucli urbà. I ben aviat es farà el mateix amb el tram final del mateix carrer, on hi ha 40 escales, per donar pas a una rampa. “Tot estarà abans de l’estiu”, ha afirmat el regidor d’Obres, Francesc Pilsà.

L’empresa Bolívar Construccions i Serveis ha iniciat aquesta setmana les obres de la reforma del corriol amb l’eliminació de la vegetació que hi ha al talús entre el passadís i el final del carrer de la Font de Baix. A part d’eliminar els graons existents, també es farà un eixamplament del propi pas fins a uns 3 metres. L’actuació, segons va acordar la junta de govern, té un cost de 36.577,80 euros.

D’altra banda, la junta de govern de dimarts ja ha adjudicat el tram del carrer de la Font de Baix a l’empresa Geoconstruccions Begur SL per 39.390 euros. Aquesta acció es concreta en substituir les escales de graons en una rampa de 59 metres de longitud, la qual tindrà tres trams amb dos espais plans d’un metre entre ells. El carrer serà de formigó amb acabat remolinat, raspallat i acolorit amb òxid ferrós, amb juntes de doble filada de peces ceràmiques cada 5 metres. A més, es col·locaran dues reixes interceptores d’aigües pluvials a l’inici i al final de la rampa, així com una barana de protecció a tot el tram. També es milloraran els serveis afectats.