La deixalleria mòbil d’Esclanyà rep durant el 2019 l’índex més elevat de visites de tot el Baix Empordà

07 feb 2020

La deixalleria mòbil s’habilita el primer dissabte de cada mes a l’aparcament del centre Polivalent d’Esclanyà, de 10 h a 13 h.

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha informat a l’Ajuntament de Begur que el poble d’Esclanyà va ser durant el passat 2019 el punt de la comarca on més visites es van registrar a la deixalleria mòbil d’entre el total de 22 municipis del Baix Empordà que presten aquest servei.

Fins a 375 usuaris van fer ús durant l’any passat d’aquesta prestació que s’ofereix el primer dissabte de cada mes a l’aparcament del centre Polivalent d’Esclanyà, en horari de 10 h a 13 h. I aquestes prop de 400 persones van dipositar a la deixalleria mòbil un total de 6.320 kg de residus.

Durant el primer trimestre de 2019 (gener, febrer i març) es van dipositar a la deixalleria mòbil un total de 1.440 kg. de residus; mentre que en el segon trimestre (abril, maig i juny) la xifra va augmentar fins als 1.660 kg. En el tercer trimestre (juliol, agost i setembre) van ser 1.720 els kg. de residus llançats a l’equipament; pels 1.500 kg. registrats en els darrers tres mesos de l’any (octubre, novembre i desembre). Finalment, l’abril, amb 860 kg., va ser el mes de 2019 amb més aportació a la deixalleria municipal; mentre que desembre, amb 41, va ser el mes del curs passat amb més assistència d’usuaris.

En aquest sentit, la deixalleria mòbil admet residus domèstics especials com pneumàtics, làmpades fluorescents, bateries, dissolvents, pintures i vernissos, piles, frigorífics, olis minerals usats, olis vegetals, radiografies, aerosols i pesticides; i residus domèstics reciclables com paper i cartró, vidre, envasos, ferralla, fusta, tèxtil, ferralla electrònica, vidre pla, pa sec, cables elèctrics, ampolles de cava, runes i altres residus de la construcció, resta de poda i voluminosos.

Pere Feliu, regidor de Medi Ambient, valora molt positivament les xifres assolides i posa èmfasi en la necessitat de “coresponsabilitzar la població en l’objectiu compartit de combatre els abocaments il·legals de residus a la via pública i a la natura i millorar progressivament les dades de recollida selectiva tant a Begur com a Esclanyà”.

Coneixes el servei de recollida de restes vegetals i mobles?

L’Ajuntament de Begur recorda que respecte a la recollida de restes vegetals i mobles, cal sol·licitar hora a través de l’app civiwaste . També es poden portar aquest tipus de residus (així com electrodomèstics, olis, runes o radiografies) a la deixalleria, que es troba oberta cada dia, de dilluns a dissabte, de 08.30 h a 13 h i, a més, a les tardes de dimecres i divendres, de 14.30 h a 18 h.


Categories: Medi Ambient