Llum verda a l’Avanç de revisió del nou POUM de Begur

01 mar 2023

L’objectiu d’aquesta revisió és buscar el millor equilibri entre la necessitat de creixement i la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, històrics i culturals de Begur; així com adaptar i actualitzar el POUM als canvis socials, econòmics, mediambientals i legislatius que s’han produït durant els darrers 19 anys.

El Ple de l’Ajuntament va aprovar aquest dimarts 28 de febrer, en sessió extraordinària, l’Avanç de revisió del nou POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) de Begur per a la seva adaptació al Pla director de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí (PDRSNLG). El pla ha estat redactat per Interlands Ciutat i Territori SL, empresa adjudicatària del contracte.

Després d’una primera fase d’anàlisi, diagnosi, hipòtesis i alternatives de desenvolupament urbanístic, i de participació ciutadana; el POUM ha completat aquest mes de febrer una segona fase amb l’aprovació del seu avanç i del document inicial estratègic. I posteriorment, en una tercera fase, es farà la valoració de l’exposició pública.

En aquest sentit, l’Avanç de revisió del nou POUM estarà sotmès durant dos mesos a exposició i informació pública per tal que totes les persones físiques o jurídiques que ho estimin puguin consultar la documentació escrita i gràfica que integra l’expedient de l’avanç de planejament i obtenir-ne una copia; o presentar les aportacions, suggeriments, reclamacions o alternatives, així com els informes o documents que considerin oportú aportar, els quals seran analitzats i valorats amb l’objectiu de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals del planejament.

Maite Selva, alcaldessa de Begur, fa una crida a la participació i destaca que la voluntat de l’Ajuntament és tramitar l’avanç de revisió del POUM amb la màxima transparència i participació ciutadana, amb l’objectiu de donar veu a tots els actors implicats per tal que puguin fer arribar les seves al·legacions, aportacions i punts de vista. Esperem les aportacions de tots els veïns i veïnes, entitats i empreses del municipi”.

L’Avanç del POUM conté els objectius generals del Pla; una síntesi de les diverses alternatives considerades; una síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials; la descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació; la justificació de l’alternativa escollida; i el document inicial estratègic.

Recorda que pots recuperar els plens anteriors a través de l’eina de podcast del web de Ràdio Begur.

 

 

 

 

 


Categories: Urbanisme