POUM (Catàleg de masies i cases rurals)

05 des 2017 -h

EDICTE REF: Aprovació INICIAL de modificació puntual del POUM (Modificació puntual de la fitxa número 2 del Catàleg de masies i cases rurals del POUM de Begur)

EDICTE REF: Aprovació INICIAL de modificació puntual del POUM.

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària duta a terme el dia 28 de novembre de 2017, va adoptar els següents acords:
Aprovar INICIALMENT la proposta de la Modificació puntual de la fitxa número 2 del Catàleg de masies i cases rurals del POUM de Begur, presentada pels tècnics redactors ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting S.L. i la Sra. Marta BARRAGAN CASTAÑER, en representació d’ARGILES S2, SL., amb subjecció a les esmenes d’ordre no substancial indicades a l’informe de l’Arquitecte en prestació de serveis de data de 14 de novembre de 2017