Renovació de les façanes i els exteriors del Casal de la Gent Gran i l’Oficina de Turisme

15 mar 2024

Amb aquestes reformes ja completes, els dos equipaments municipals llueixen ara un aspecte renovat i acollidor.

Durant les últimes setmanes, s’han dut a terme tasques de pintura al Casal de la Gent Gran i a l’Oficina de Turisme. Les feines, desenvolupades per Pintures Vicenç Costa, han inclòs la renovació dels espais exteriors, ja sigui amb la pintura de la façana o amb la restauració dels elements exteriors. 

Pel que fa a la pintura, s’han netejat les parets de les façanes, i raspallat i aplicat fixador en les àrees afectades per la humitat. S’ha prestat cura a l’eliminació de desperfectes, esquerdes i forats, amb un acabat final de dues capes de pintura plàstica. Aquestes tasques han requerit una inversió total de 10.490,70 €.

Pel que fa als elements exteriors, s’han polit i envernissat les portes i finestres del Casal, mentre que els elements de ferro, com l’enreixat a l’entrada, les baranes i els canals han rebut un tractament de raspallat, poliment i esmaltat. Aquestes feines han tingut un cost total de 3.303,30 €.

Amb aquestes reformes completes, el Casal de la Gent Gran i l’Oficina de Turisme llueixen ara un aspecte renovat i acollidor.


Categories: Obres