Subvencions de la Diputació de Girona 2022

04 gen 2023

Subvenció de la Diputació de Girona per al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural.
Despeses d’inversió
Actuacions a diversos carrers del municipi
La subvenció per l’any 2022 es d’un import concedit de 90.547,95€

Subvenció de la Diputació de Girona per al projecte museogràfic del Centre d’Interpretació dels Indians de Catalunya.
La subvenció per l’any 2022 es d’un import concedit de 33.897,49€

Subvenció de la Diputació de Girona per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge.

La subvenció per a l’any 2022 es d’un import concedit de 10.000€
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

L’Ajuntament de Begur ha rebut diverses subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2022.

La subvenció per a l’any 2022 es de 109.691,52€, d’un total de 21.093.326,38€ concedits. Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

Tot seguit detallem aquestes subvencions:

MOTIU: 
Fons de subvencions per a despeses corrents Assit. i Coop. Mun i Camins Municipals i secretaris/interventors.
– Inversió: Actuació a camins
Subvenció: 1.000€
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

MOTIU: Fons de subvencions per a inversions Assist. i Coop. Mun.
– Inversió: Actuacions a diversos carrers del municipi.
Subvenció: 90.547,95€
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

MOTIU: Fons de Cooperació Cultural Local
Subvenció: 15.979,05
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

MOTIU: Programa ajuts a AJ. Noves tecnologies.
Subvenció: 2.164,52€
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

La subvenció per a l’any 2022 per al foment de l’activitat física i l’esport de les comarques gironines 2022 és de 9.392,75€.
Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.

Tot seguit detallem aquestes subvencions:

MOTIU: Subprograma A1: per activitats de promoció de l’esport.
Subvenció: 2.674€

MOTIU: Subprograma A3: per actuacions de manteniment i de reparació.
Subvenció: 6.718,75€

Amb el suport econòmic i la col·laboració de la Diputació de Girona.