Aprovació Borsa de Treball Brigada Municipal

08 ago 2017

La Junta de Govern Local, en data de 8 d’agost de 2017, va acord el següent acord:

 

24.- Aprovació de Borsa de Treball per a la Brigada d’obres.

 

Per part de l’àrea de Promoció Econòmica, s’han elaborat les bases de la Borsa de Treball de l’Ajuntament de Begur, que servirà per fer efectives les diferents contractacions de caràcter laboral temporal (no permanent) que es necessiten per atendre el servei de la brigada municipal durant l’exercici 2017 i posteriors.

Amb aquesta Borsa de Treball es pretén ajudar a les persones que estan en situació econòmica precària i alhora cobrir necessitats i prestar serveis essencials al poble.

 

La contractació d’aquest personal no permanent s’ha d’efectuar de conformitat amb els principis constitucionals d’igualtat, d’oportunitat, mèrit, capacitat i publicitat que es compleixen en les bases que regulen la Borsa de Treball.