Aprovació de les bases i convocatòria per a la creació d’una borsa de treball d’Auxiliar de Turisme

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de 15 de maig de 2018, ha aprovat les bases per a la creació d’una borsa de treball d’Auxiliar de Turisme (Grup 2) pel procediment d’oposició lliure per cobrir les necessitats de reforç i temporada d’estiu de l’Oficina de Turisme.