Comencen les obres de renovació de l’enllumenat de Font Martina

19 gen 2024

Enllumenat Font Martina

Es renovaran les canalitzacions de la xarxa d’enllumenat públic als carrers Rossinyol, Oreneta, Cardina i Perdiu.

El dilluns, 22 de gener, es posaran en marxa les obres de renovació de l’enllumenat al barri de Font Martina d’Esclanyà. El projecte consisteix en la renovació de les canalitzacions de la xarxa d’enllumenat públic als carrers Rossinyol, Oreneta, Cardina i Perdiu. 

Aquesta iniciativa inclou una extensió de la línia d’enllumenat públic, amb instal·lacions que es connectaran a l’escomesa soterrada de la companyia elèctrica. Les millores també contemplen una nova escomesa elèctrica, un nou quadre elèctric i treballs d’obertura i tapament de rases, així com la reposició de paviments de calçada i voreres, i la instal·lació de noves columnes i llumeneres.

Està previst que les obres acabin a finals del mes de març. Els treballs suposen 126.590 euros.


Categories: Serveis