Protecció Civil

Associació de Voluntaris de Protecció Civil

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya possibilita la participació ciutadana de forma regular en tasques de protecció civil per mitjà de les associacions del voluntariat de protecció civil, definides en l’article 55 les constituïdes d’acord amb la legislació general d’associacions que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins una localitat.

Així mateix, i de conformitat amb el previst en el Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les associacions de voluntaris de protecció civil de Catalunya (AVPC d’ara endavant), la finalitat d’aquestes associacions és la col·laboració regular del voluntariat de protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les seves funcions corresponents en matèria de protecció civil. En aquest sentit, les AVPC han de desenvolupar les seves funcions en el marc de la protecció civil local i en especial en el marc dels plans de protecció civil d’aquest ambit.

Web de la Direcció General de Protecció Civil (Enllaç directe a http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/)

Qui som? Recursos Consells d'autoprotecció Serveis Memòries d'activitat anual Desfibril•ladors a Begur
 

PROTECCIÓ CIVIL

Passeig Carmen Amaya 12 · 17255 Begur

 

Regidor: Rafael Criado

President i Cap
: Ramon Rovira
Vice-President: Antonio Ramirez
Secretaria: Jessica Pineda

 

CONTACTE
Tel. 653 876 599
protecciocivil@begur.cat

SEGUEIX-NOS