Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Gestió de l’aigua

Pla d’emergència en situació de sequera

PLA D’EMERGÈNCIA EN SITUACIÓ DE SEQUERA PEL MUNICIPI DE BEGUR

– MESURES EXCEPCIONALITAT

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA

Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una
dotació màxima equivalent de 159 litres per habitant i dia, incloent les
fraccions servides des dels recursos propis municipals.

PISCINES

 • El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

 

**Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques.

REG – Zones verdes i jardins públics i privats
 • Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg, excepte per a la realització de regs de
  supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
 • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies
  destinades a la pràctica federada de l’esport.
 • La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de
  depuradora.
FONTS ORNAMENTALS

Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. En llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa.

NETEJA de vehicles

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten
  amb sistemes de recirculació de l’aigua.
 • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
 • També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és
  necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals.
  Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar,
  transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible.
NETEJA de carrers i mobiliari urbà
 • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.
GRANGES
 • L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable
  queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels
  animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar
  només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament
  mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.
POLS EN L’AIRE

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

 

Pots descarregar les mesures en format PDF en català aquí

Pots descarregar les mesures en format PDF en castellà aquí

Pots descarregar les mesures en format PDF en francès aquí

Pots descarregar les mesures en format PDF en anglès aquí

Consells per estalviar aigua

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Jordi González
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Cristina Ruiz
Personal de suport: Manel Ponce