Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Gestió de l’aigua

Pla d’emergència en situació de sequera

PLA D’EMERGÈNCIA EN SITUACIÓ DE SEQUERA PEL MUNICIPI DE BEGUR

– MESURES EMERGÈNCIA 1

VOLUM MÀXIM D’AIGUA PER HABITANT I DIA

Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 138 litres per habitant i dia, incloent les activitats econòmiques i comercials.

PISCINES

Està prohibit l’ompliment total o parcial de tot tipus de piscines. Només està permès el reompliment parcial, utilitzant aigua en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària i que disposin de sistemes de recirculació d’aigua, de:

  • Piscines cobertes inscrites al cens d’equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, sempre que apliquin mesures d’estalvi equivalents al volum d’aigua utilitzat en el reompliment (tancament de dutxes o altres).
  • Piscines descobertes que s’utilitzen tot l’any per a la pràctica esportiva federada. Estan obligades a tancar les dutxes per compensar el seu ús.

Està permès l’ompliment i reompliment parcial de:

  • Piscines d’aigua de mar: es permet el seu ompliment total o parcial sempre que s’omplin i es buidin sense connexió a les xarxes de sanejament (ja que poden malmetre el funcionament de les depuradores).
REG – Zones verdes i jardins públics i privats

Queda prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte:

  • Per la supervivència d’arbrat i jardins botànics públics si es fa amb aigües regenerades o amb aigües freàtiques
  • El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.
FONTS ORNAMENTALS

Es prohibeix l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua excepte els refugis de fauna en perill d’extinció o destinats a la recuperació de les espècies autòctones, que es poden omplir amb la mínima quantitat d’aigua indispensable procedent de la regeneració o del freàtic.

NETEJA de vehicles

Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte que la neteja es realitzi en establiments comercials de neteja de vehicles amb recirculació d’aigua.

NETEJA de carrers i mobiliari urbà
  • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. Es pot utilitzar aigua regenerada o aigua freàtica.
  • Es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.
REG ESPORTIU
  • El reg de camps esportius de gespa (o altres superfícies que requereixen reg) per a la pràctica només de l’esport federat, es podrà dur a terme amb aigua regenerada o freàtica.
  • S’han d’aplicar les mesures d’estalvi addicionals equivalents al volum d’aigua emprat en el reg, incloent si cal el tancament de dutxes.
  • El reg s’ha de fer en hores de baixa insolació, utilitzant la mínima quantitat d’aigua indispensable. S’ha d’indicar de manera visible l’origen de l’aigua utilitzada, no potable.
DUTXES A LES PLATGES

Es prohibeix utilitzar les dutxes i instal·lacions per a la neteja dels peus a les platges.

POLS EN L’AIRE

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

 

Pots descarregar les mesures en format PDF en català aquí

Pots descarregar les mesures en format PDF en castellà aquí

Pots descarregar les mesures en format PDF en francès aquí

Pots descarregar les mesures en format PDF en anglès aquí

Consells per l'ús sostenible de l'aigua a la llar

ÀREA DE MEDI AMBIENT
(espai mas d’en pinc)

Passeig Carmen Amaya, 12 · 17255 Begur
Tel. 872 214 977
mediambient@begur.cat

 

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Jordi González
Tècnic: Francesc Xavier Turró
Personal administratiu: Elisabet Tejero
Personal de suport: Manel Ponce