Begur, municipi referent en recollida selectiva

05 ago 2020

Passant del 34% al 65’1% en tres anys, la vila assoleix l’objectiu marcat per la Generalitat de Catalunya gràcies a l’esforç i col·laboració de tots els veïns i veïnes i la voluntat decidida de l’equip de govern per desenvolupar polítiques de residus encaminades a millorar la  planificació i desplegament de sistemes de recollida selectiva.

L’índex de recollida selectiva va arribar al 65’1% a Begur durant l’any 2019, unes xifres superiors a la mitjana de Catalunya (44’5%). Amb aquest percentatge, que és vuit punts superior respecte de fa dos anys, moment en què es va començar a aplicar el sistema de porta a porta, Begur ja ha aconseguit l’objectiu marcat per la Generalitat de Catalunya de cara al 2020 (60%) i el de la Unió Europea (50%).

Fruit de l’esforç col·lectiu, amb la col·laboració i conscienciació de tota la ciutadania, Begur ha esdevingut un dels municipis referents arreu de Catalunya en matèria de recollida selectiva. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Pere Feliu, expressa que “l’equip de govern perseverà i no s’aturarà per continuar desplegant actuacions que millorin la gestió dels residus que es generen arreu del municipi”.

Per la seva part, l’alcaldessa de Begur, Maite Selva, afegeix que “cal agrair la implicació de veïns i veïnes per tal de fer, entre tots i totes, un Begur més net i sostenible”.

L’Ajuntament actua a les àrees d’emergència

L’actual equip de govern va detectar que les àrees d’emergència (AE) s’havien convertit en punts d’abocaments incontrolats. En aquest sentit, l’Ajuntament va apostar perquè les AE esdevinguin un espai endreçat, amb un accés controlat, llum i vigilància. Així, durant el passat hivern la Regidoria de Medi Ambient va realitzar un projecte per tal de redimensionar les AE i adequar-les, tot habilitant una nova il·luminació, un control d’accés mitjançant una targeta d’identificació, i videovigilància.

A més, després d’engegar una campanya de conscienciació per millorar la recollida selectiva de les diferents fraccions amb el lema ‘Fem-ho bé!’, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Begur va continuar desenvolupant actuacions per tal sensibilitzar la població entorn de la correcta separació dels residus. La contractació de dos agents cívics, que s’ubiquen a les àrees d’emergència durant els mesos de juliol i agost, permet donar a conèixer a la ciutadania aspectes com el kit del Porta a Porta, la descàrrega de l’aplicació Civiwaste o com sol·licitar la recollida de voluminosos i restes vegetals, entre d’altres.

Què puc fer a través de l’app Civiwaste?

A través de l’aplicació es pot sol·licitar el servei de recollida de voluminosos i de restes vegetals, comunicar incidències o compartir informació de voluminosos amb la resta d’usuaris de l’aplicatiu per tal de fomentar-ne la seva reutilització. Tots els usuaris que fan ús de l’app Civiwaste poden tenir el control del servei de recollida de residus porta a porta que es duu a terme en el seu domicili: comunicant incidències amb els cubells de recollida, consultant el calendari de recollida, informant en cas que no s’hagi produït la recollida, o activant o desactivant el servei de recollida porta a porta si durant uns dies l’habitatge es trobarà desocupat.

L’app Civiwaste és gratuïta i es troba disponible per a mòbil i tauletes tàctils en diferents idiomes. Per a més informació sobre com descarregar l’aplicació i els passos a seguir per a la seva instal·lació, podeu consultar aquest espai web.

 


Categories: Medi Ambient