Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Cadastre

Què és?

El Cadastre immobiliari és un registre administratiu dependent del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en el que es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials.

La seva inscripció es obligatòria i gratuïta.

La descripció cadastral inclou les característiques físiques, jurídiques i econòmiques, com són la localització, referència cadastral, superfície, ús, cultiu, representació gràfica, valor cadastral i titular cadastral.

CADASTRE – RENDES

Plaça de l’Església, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020 (extensió 2)

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De Dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h

 

Regidor: Maite Selva Huertas
Cap d’àrea: Isabel Bruguera
Tècnic Municipal Geògraf: Jordi Duran
rendes@begur.cat