Viure a Begur

Gaudeix de tots els secrets del nostre municipi.

Cadastre

Què és?

El Cadastre immobiliari és un registre administratiu dependent del Ministeri d’Hisenda en el que es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials.

La seva inscripció es obligatòria i gratuïta.

La descripció cadastral inclou les característiques físiques, jurídiques i econòmiques, com són la localització, referència cadastral, superfície, ús, cultiu, representació gràfica, valor cadastral i titular cadastral.

CADASTRE

Plaça de l’Església, 8 · 17255 Begur
Tel. 972 624 020 (extensió 2)

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00

SERVEI DE CITA PRÈVIA:
Cita prèvia->Ajuntament->Cadastre

 

Regidor: Pere Feliu Ramiro
Tècnic Municipal Geògraf: Jordi Duran
cadastre@begur.cat